Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce

Oddział w Augustowie


nr rachunku bankowego:
74 1140 2004 0000 3102 7742 1795


kod Swift Banku: BREXPLPWMBK


nr rachunku bankowego w formacie IBAN (dla przelewów z zagranicy):
PL74 1140 2004 0000 3102 7742 1795