Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce

Oddział w Augustowie


nr rachunku bankowego:
44 1140 2004 0000 3202 7960 0227


kod Swift Banku: BREXPLPWMBK


nr rachunku bankowego w formacie IBAN (dla przelewów z zagranicy):
PL44 1140 2004 0000 3202 7960 0227